Är du rätt försäkrad? Läs vår guide om hemförsäkring
Ekonomi PUBLICERAD 17/1/2022

Är du rätt försäkrad? Läs vår guide om hemförsäkring

Om olyckan skulle vara framme kan det vara helt avgörande vilken hemförsäkring du valt. Är du ”underförsäkrad” kan det i värsta fall leda till ekonomisk ruin. Läs vår guide så sover du bättre om natten!

Text: Pär Brandt

Hemförsäkring är ett måste – det vet (nästan) alla. Men det gäller att välja rätt hemförsäkring och ha koll på villkoren, innan olyckan händer. I den här guiden får du värdefulla tips.

Försäkringsbolagens hemförsäkringar är ganska snarlika varandra, men det finns också stora skillnader som kan vara helt avgörande för dig och din familj. Hemförsäkringar täcker flera olika områden, vilket gör det ännu svårare att upptäcka för- och nackdelar.

Att läsa igenom allt det finstilta kan vara rätt jobbigt, men följ våra tips nedan så blir det lättare att välja rätt. Dessutom kan du sänka dina försäkringskostnader!

Välj rätt typ av hemförsäkring

Eftersom vi bor på olika sätt finns det också olika hemförsäkringar. Därför är det viktigt att du har rätt typ av hemförsäkring som är avsedd för just ditt boende. Här är de viktigaste varianterna:

  • Villa
  • Bostadsrätt
  • Hyresrätt
  • Fritidshus
  • Studentboende

Var inte ”underförsäkrad”

När du väljer hemförsäkring finns ibland ett bestämt värde för ”lösöre”, det vill säga allt löst som finns i hemmet (kläder, möbler, elektronik, smycken, konst, med mera). Ibland kan man välja mellan olika maxbelopp för lösöre.

Det viktiga är att inte välja ett för lågt maxbelopp för lösöre. Sätter du till exempel ett värde på ditt lösöre till 500.000 kronor kan försäkringsbolaget i efterhand hävda att du hade lösöre för en miljon kronor. Då täcker försäkringen bara 50 procent av det du förlorade, exempelvis vid en brand!

Dessutom värderas lösöret ner på grund av ålder och i praktiken kan ersättningen du får (marknadsvärdet) efter en skada bli väldigt, väldigt mycket mindre än kostnaden för att skaffa nytt. En ekonomisk katastrof, i värsta fall.

För att minimera bråk med försäkringsbolaget är det viktigt att dokumentera allt lösöre. Det enklaste är att fortlöpande ta digitala bilder av alla kvitton och dessutom gå en detaljerad runda i hemmet och fotografera allt. Samla bilderna på till exempel en USB-sticka du har på jobbet, eller uppe i ”molnet”, eller något annat ställe som finns utanför ditt hem.

Se till att ”drulle” ingår i din hemförsäkring

Begreppet ”drulle” kan låta lite lustigt, men när det gäller hemförsäkringar är det en viktig del du behöver ha koll på. Drulleförsäkring kan också kallas för allriskförsäkring, otursförsäkring eller otursskydd. Som namnet antyder är drulleförsäkringen något som täcker skador när man varit klantig, eller bara haft otur.

Drulleförsäkring ingår i många hemförsäkringar, men ibland är den ett tillägg som man aktivt måste välja till och betala extra för. Kontrollera därför vad som gäller för just dig.

Något som gör det extra svårt är att villkoren ofta skiljer sig en hel del mellan försäkringsbolagen. Om du vet med dig att du är rätt ”duktig” på att tappa mobiltelefonen i golvet, eller ofta glömmer plånboken/handväskan/ryggsäcken på olika ställen, då gäller det att veta vad villkoren säger. Ta reda på detta innan något händer.

Ansvarsförsäkring är viktig

Termen ”ansvarsförsäkring” kan låta som ett annat ord för drulleförsäkring, men det är två delvis olika områden. Med en ansvarsförsäkring – som nästan alltid ingår i hemförsäkringen – får du skydd om du krävs på skadestånd eller hamnar i en rättstvist och får rättegångskostnader.

Husdjur behöver en egen försäkring men ett exempel där ansvarsförsäkringen träder in är om din hund skadat någon, eller ett annat djur. Även om det var en olycka är du som hundägare alltid ansvarig och kan krävas på skadestånd.

Ansvarsskyddet kan även hjälpa dig som hyresgäst om din hyresvärd anser att du orsakat skada på lägenheten och kräver dig på skadestånd. Den här typen av skadestånd kan vara mycket kostsamma, därför gäller det att ha en hemförsäkring med ansvarsskydd.

Reseskydd är en del av hemförsäkringen

Att reseskydd är något som ingår i hemförsäkringen har nog de flesta hört. Men vad som ingår är ofta rätt luddigt och det beror på att försäkringsbolagen tillämpar olika villkor.

Reseskyddet ger ersättning för de viktigaste händelserna som kan inträffa under resa, som olycksfall eller sjukdom. Dock finns det en begränsning på 45–60 dagar, ska man ut på en riktig långresa behövs alltså en separat tilläggsförsäkring.

Ett annat undantag är resor i tjänsten, de omfattas inte av hemförsäkringen (då får företaget teckna en separat försäkring). Har du en sjukdom redan innan utresan kan det vara en god idé att ringa försäkringsbolaget och fråga hur villkoren ser ut.

I begreppet olycka ingår inte det som försäkringsbolagen kallar för ”riskfyllda aktiviteter”. Här skiljer sig återigen villkoren. Ska du ta dykcertifikat utomlands är det en god idé att först ringa försäkringsbolaget och kolla vad som gäller. Ska du klättra i berg gäller sannolikt inte reseskyddet, samma med bungyjump och skärmflygning samt fallskärmshoppning.

Om du beställer din resa med kreditkort kan det ingå ett extra skydd som kompletterar hemförsäkringen. Det kan gälla till exempel avbeställningsskydd, kostnader vid försening, självrisk för hyrbil, med mera. Ett gott råd är alltså att betala resan med kreditkort.

Ersättning för merkostnader

I hemförsäkringen ingår nästan alltid ett skydd mot så kallade ”merkostnader”. Vid en brand- eller vattenskada kan din familj kanske tvingas att välja ett annat boende, och får då ersättning för dessa merkostnader. Hur mycket försäkringsbolaget ersätter dessa merkostnader beror på villkoren i avtalet. Läs på innan!

Cykelstöld ingår – men inte alltid

Här är ett område där det finns stora skillnader mellan försäkringsbolagen. Har du en dyrbar cykel gäller det att ha full koll på villkoren!
Ersättning vid cykelstöld ingår som regel alltid i hemförsäkringen. Men maxbeloppet för cykeln varierar och har du en dyrare modell kan det betyda mycket när bolaget bestämmer ersättningen.

Om din cykel är eldriven så är den betydligt mer värdefull och därmed också stöldbegärlig. Men det kan också vara så att försäkringsbolagets hemförsäkring inte täcker elcyklar (ibland räknas de som ”moped”), vilket du måste ha koll på. Samma sak gäller elsparkcykel.

Sanering efter skadedjur

Skadedjur som råttor, möss och insekter – samt svamp- och mögelangrepp – kan orsaka skador för stora belopp. Som tur är täcker (nästan) alltid hemförsäkringen saneringen.

De flesta försäkringsbolag har ett avtal med saneringsföretag, som exempelvis Anticimex. Ofta behöver du inte ens ta kontakt med försäkringsbolaget utan ringer direkt till saneringsföretaget.

Och med risk för att bli tjatig så är det återigen så att villkoren för sanering efter skadedjur kan skilja sig åt mellan bolagen. Vissa ersätter till exempel skador på lösöre, andra inte. Och det är ofta stor skillnad på självrisken (den del du betalar själv).

Bor man i ett område där det brukar förekomma skadedjur är det en god idé att se vilka villkor som gäller för just ditt försäkringsbolag. Kontrollera detta noga, innan det sker en skada.

Är du hyresgäst har du rätt till att ditt hem är ”fullt brukbart för ändamålet”. Hyresvärden är skyldig att bekosta saneringen. Sker inte det kan du som hyresgäst anlita ett saneringsföretag och skicka fakturan vidare till hyresvärden. Det går även att kräva sänkt hyra under tiden skadedjuren funnits i hemmet.

Har du konst eller dyrbara smycken?

Till skillnad mot mycket annat i hemmet har konstföremål och smycken ett ganska beständigt värde. Undantaget är till exempel fotografier och textilier, som kanske för dig har ett högt värde men inte nödvändigtvis har samma värde på öppna marknaden.

Flertalet försäkringsbolag har olika villkor för hur värdefulla konstföremål, smycken och andra dyra saker (vinflaskor, klockor, böcker, antika föremål, med mera) ska ersättas vid exempelvis en stöld eller brand. Det finns olika begränsningar (krav på kassaskåp, exempelvis) och ofta erbjuds konsumenten ett ”extra skydd” i form av en tilläggsförsäkring.

Här gäller det att verkligen kontrollera vilka villkor som gäller för just din hemförsäkring och ditt försäkringsbolag. Ofta finns det ett ”maxbelopp” som inte är speciellt högt och inte sällan är självrisken (det belopp du själv betalar) ganska högt. Behövs en tilläggsförsäkring så är det rätt väg att gå.

Som alltid gäller det att ha en god dokumentation. Värdera dina konstföremål och spara digitala kopior av detta, liksom foton och inköpskvitton.

Ersättning vid överfall eller sexualbrott

Det här är en del av hemförsäkringen som förmodligen inte många känner till. I händelse av misshandel, överfall eller sexualbrott kan det utgå en typ av ekonomisk ”ersättning” från försäkringsbolaget. Det kallas för överfallsskydd.

Med misshandel menas fysiska skador, men det gäller inte för sexualbrott. I båda fallen måste inte gärningsmannen ha dömts i domstol, ersättning kan betalas ut ändå men det avgörs från fall till fall av försäkringsbolaget. Bevisbördan är inte lika hög som hos domstolarna.
Ett undantag är att överfallsskyddet oftast inte gäller om skadorna tillfogats av en person som ingår i samma hemförsäkring. Men även här skiljer sig villkoren åt, kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta mer.

Villaägare behöver skydd mot ”dolda fel”

Om du bor i villa och säljer ditt hus väntar 10 nervösa år. Så länge kan nämligen köparen hävda att din fastighet hade ”dolda fel” vid försäljningen och kräva ekonomisk ersättning för dessa i efterhand.

En så kallad ”dolda felförsäkring” ingår inte i hemförsäkringen men som villaägare är det absolut något man ska fundera på, när det är dags för försäljning av fastigheten.

Även om säljaren tecknat en försäkring mot dolda fel minskar det inte köparens skyldigheter. Köparen har en ”långtgående undersökningsplikt”, som det heter. 

Försäkringar är en färskvara – byt ibland

Alla försäkringsbolag jagar efter nya kunder. Ett vanligt sätt att locka nya kunder är att erbjuda ett lägre pris. När kunden väl har tecknat sin försäkring – oftast på 12 månader – rullar allting på tills det är dags för att förnya. Då kan priset helt plötsligt ha blivit högre. Försäkringsbolagen räknar kallt med att de flesta konsumenter inte märker detta utan bara förlänger avtalet, år efter år.

Därför ska du vara en smart konsument och jämföra priser. Oftast finns det ett introduktionsinbjudande som kanske är 5–20 procent billigare för en ny kund, jämfört med ordinarie premie. Byt bolag och spara pengar!

Sänk premien med ett larm

En hemförsäkring är ju ingalunda gratis, men det finns några sätt att minska premien. Ett är att installera ett larm, som försäkringsbolaget godkänt.

Även om det skulle bli ett inbrott – och vi vet att larm inte avskräcker alla tjuvar – så kan försäkringsbolaget erbjuda en lägre självrisk, om man har ett godkänt larm.

Det finns stora fördelar med moderna larm och det är att de till exempel kan skicka en indikation för brand vidare till en extern larmoperatör. Via olika appar kan man larma på och av, även låsa upp huvudentrén om en hantverkare behöver komma in eller barnen har glömt sina nycklar.

Objektivt sett är inte ett hemlarm ett absolut skydd mot inbrott. Men det finns fler fördelar som du kanske värderar högt? Och kostnaden är relativt blygsam. Fundera och fatta ett eget beslut, baserat på vad som är bäst för din familj.

Hyra i andra hand – skaffa egen försäkring

En student som till exempel hyr en mindre lägenhet, som en del av en större villa/lägenhet, kan kanske tro att ”allt är försäkrat”. Högst sannolikt har ju bostadsägaren en hemförsäkring.

Men om man hyr i andra hand eller är inneboende behövs alltid en egen hemförsäkring. Är du under 18 år kan du fortfarande ingå i dina föräldrars hemförsäkring, men här skiljer sig villkoren mellan olika försäkringsbolag.

Om ni är flera ”kompisar” som delar på boendet går det att skaffa en gemensam hemförsäkring. Tänk dock på att alla som delar adress ska namnges och därmed omfattas av samma försäkring.
 

Mer om Ekonomi
Ekonomi

Inflationen sjunker – detta händer med styrränta och dina banklån

Dagens positiva besked om lägre inflation gynnar de svenska hushållen och sätter press på Riksbanken att även sänka styrräntan. Men det är för tidigt att...

Ekonomi

Så fixar du fattiga januari

Efter jul och nyår är det många som har svårt att få pengarna att räcka till den 25:e. Följ Våra Hems råd och klara ekonomin under årets värsta månad.

Ekonomi

Fynda på Black Friday – spara pengar och undvik att bli lurad

Det är lätt att bli fartblind när årets stora rea sätter igång. Black Friday och Black Week erbjuder unika fynd men också risk för att bli lurad. Läs vår...

Mest lästa
Smaktipset

Sommarens godaste sallader – 5 läckra recept med ost

Sallad är perfekt som utomhusmat sommartid. Här är våra fem godaste recept som alla bygger på en smakrik ost. Allt från chèvre till blåmögelost – vilken...

Bygg & renovera

Såpa eller olja in trätrallen till altanen – vilken metod är bäst?

När temperaturen stiger på våren är det dags att ta hand om trädäcket. Men måste du högtryckstvätta? Använda olja eller såpa till verandan? Vilka redskap...

Trädgård

Myggsommaren blir en plåga – så här skyddar du dig

Mycket pekar mot att 2024 blir en riktigt eländig myggsommar. Regn och värme skapar gynnsamma förhållande för både mygg och knott. Följ våra tips för att...