Välj rätt häck – från inköp till plantering och skötsel
PUBLICERAD 18/4/2024

Välj rätt häck – från inköp till plantering och skötsel

Trädgård Oavsett om du är ute efter insynsskydd, vill skapa rumslighet eller helt enkelt ge din trädgård en tydlig struktur är rätt häckval avgörande. Vi guidar dig från val av häck till plantering och skötsel.

Text: Susanne Carstensen, Våra Hems trädgårdsmästare

En häck hjälper till att ge struktur till din trädgård. Förutom som inramning vid tomtgränsen är det fint att skapa rumslighet genom att låta en häck rama in delar av trädgården.

Att välja vilken häck du ska plantera är verkligen inte lätt. Inte helt ovanligt är att man vill ha en häck som växer snabbt för att få insynsskydd. Men tänk på att en snabbväxande häck kommer behöva klippas oftare än en långsamtväxande.

Fundera på om du vill att den ska vara friväxande eller formklippt (och här är det bara fantasin som sätter gränser). Vill du ha insynsskydd året om eller går det bra att den tappar löven på hösten. Ska den var hög för att skapa avskildhet eller låg för att rama in en del av trädgården. 

Det finns inget som säger att en häck måste vara rakDet finns inget som säger att en häck måste vara rak

Och framförallt – vad har du för förutsättningar hos dig: sol eller skugga, lerjord eller sandjord, blåsigt eller vindskyddat. Välj en häck som trivs med dina förutsättningar och kolla upp så att den är härdig där du bor.

Välj mellan barrotad eller krukodlad

Häckplantor köps oftast som krukodlade eller barrotade. Fördelen med krukodlade plantor är att de kan planteras när som helst under säsongen.

Krukodlade plantor kan planteras även under sommarenKrukodlade plantor kan planterars även under sommaren men är dyrare än barrotade

Men behöver du många plantor blir det betydligt billigare att köpa barrotade häckplantor. Dessa säljs tidig vår och sen höst när växten är i vila.

En barrotad planta levereras utan jord och har både sina för– och nackdelar:

+ Mycket billigare
+ Lättare att transportera vilket gynnar både plånboken och miljön
+ Du behöver inte bära på tunga krukor eller rotklumpar

- Känsliga för solljus och värme och torkar snabbt ut
- Kan bara planteras när växten är i vila från sen höst till tidig vår

Barrotad häck är mycket billigare än krukodladBarrotade häckplantor är ett prisvärt alternativ och planteras tidig vår eller sen höst när växten är i vila

Plantera din häck

  1. Börja med att gräva ett dike som är ungefär 40 centimeter djupt och 50–70 centimeter brett. Diket ska vara betydligt bredare än rotsystemet för att underlätta etableringen. Luckra vid behov botten och sidorna av diket med en grep, särskilt om jorden är kompakt.
  2. Om du har möjlighet så använd gärna befintlig jord och blanda upp den med kogödsel eller kompostjord som ger mull och näring.
  3. Spänn upp ett snöre längs diket som du kan gå efter när du planterar så blir det rakt. För att snabbt få en tätare häck kan du plantera i förband. Plantera då först en rad, sedan planterar du nästa rad med plantorna mellan de första så de sitter som sicksack.
  4. Om den barrotade plantan har långa rötter kan du korta in dessa med en vass sekatör eller kniv. Ta inte bort för mycket, men du ska inte behöva böja rötterna för att få plats i planteringsgropen.
  5. Ställ plantorna i en hink med vatten. Krukan sänker du ner och väntar tills det slutat bubbla. Barrotade plantor får gärna stå och dra nån timme.
  6. Barrotade plantor planteras så att hela roten är under jord i samma nivå som den växte hos plantskolan. Krukodlade planteras i samma höjd som i krukan.
  7. Trampa runt om så att rötterna får kontakt med jorden. Tänk på att jorden kommer att sjunka med tiden. Därför kan det vara bra att plantera med en liten upphöjning på några centimeter ovan befintlig mark.
  8. Vattna rejält så att jorden slammar igen kring rötterna. Håll undan ogräs under etableringen då det stjäl näring och vatten från din nyplanterade häck. Täck gärna ytan med gräsklipp eller löv för att behålla fukt och hindra att ogräs slår rot. Så småningom blir detta täckmaterial till näring och mull.

Nu är det viktigt att du vattnar häcken ordentligt under etableringen. Vattna rikligt en till två gånger i veckan – hela första sommaren. Det viktiga är att vattnet tränger ner i marken så att rötterna söker sig nedåt.

En regnmätare är bra för att hålla koll på hur mycket regn som faktiskt kommerEn regnmätare är bra för att få koll på hur mycket det faktiskt regnar

Om det regnar så är tumregeln att vatten tränger ner i marken lika djupt som det kommer millimeter. Om det regnar 20 millimeter så blir jorden alltså fuktig ner till 20 centimeters djup.

Beskär för en tät och fin häck

När du planterar en ny häck är det viktigt att du börjar beskära redan från början för att häcken ska bli tät och fin. Hur du beskär skiljer sig om du har planterat en häck med en genomgående stam eller utan.

Bok, avenbok, gran och tuja är exempel på häckar med en genomgående stam. Dessa blir finast om du toppar först när häcken har nått den höjd du önskar. 

När du klipper sidorna så vill du ha en form som är bredare i basen och smalnar av upptil. Då når solen hela häcken och du slipper kala partier nedtill.

Klipp strax ovanför en bladknopp så kommer det att växa ut en ny gren och du får en tät och fin häck.

Häckar utan genomgående stam

När du planterar en häck som inte har en genomgående stam klipper du ner häckplantan rejält. Var inte rädd för att klippa ner  till 10–20 centimeter ovan mark om den är av häckkvalité. Detta görs tidigt på våren runt mars.

Efterföljande åren släpper du upp 10–30 centimeter av årstillväxten. Nu vill du forma häcken så att den är något bredare nedtill och smalnar av mot toppen. Klipp cirka 5 centimeter utanför föregående års klippning på sidorna så den blir tät. 

Häckar med genomgående stam

Hit hör avenbok, bok, tuja och gran. Dessa låter du växa på höjden tills de har nått den höjd du önskar innan du toppar dem. Detta eftersom de blir finare med en genomgående stam.

Men du behöver klippa dem på sidorna och mellan plantorna så att de förgrenar sig och blir täta och fina. Året efter planteringen klipper du in sidorna kraftigt på vårvintern eller i JAS (juli, augusti, september) beroende på vilken häck du planterat. Tuja och gran klipper du bara in årstillväxten på.

Fortsätt att klippa in sidorna för en tät och fin häck. Även här vill du ha en lätt pyramidform med en bredare bas som smalnar av mot toppen.

Mer läsning

Skydda dina växter mot vårsolen

Tips för en tät och frodig häck

Hösten är en perfekt tid för plantering

Mer om Trädgård
Toppa din dahlia för fler blommor och en stadigare planta
Toppa din dahlia för fler blommor och en stadigare planta
Trädgård

Det kan kännas lite hårt att klippa bort toppen på din planta som växer så fint. Men när du gör det så kommer det bildas nya sidoskott och du får …

Vacker och lättskött slänt med buskar
Vacker och lättskött slänt med buskar
Trädgård

En slänt kan verkligen vara en utmaning. Hur kul är det egentligen att klippa gräs eller rensa ogräs i en slänt. Men med hjälp av buskar kan du enkelt förvandla …

Vårfint på balkongen och uteplatsen
Vårfint på balkongen och uteplatsen
Trädgård

Med rätt val av växter kan du skapa en vårig oas på din balkong eller uteplats som även uppskattas av fjärilar och bin. Tidigt på våren är penséer och påskliljor …